Test za Bonus Poene za Studente sa DLS-a

Datum: Ponedeljak, 10. jun 2024.
Vreme: 14:00
Mesto: Sala 07 (stara C001)
Trajanje: 10 minuta

Održava se isključivo za studente sa DLS-a. Potrebno je doneti indeks.