Prijava za polaganje II kolokvijuma iz Inteligentnih sistema

Prijavu za polaganje kolokvijuma iz Inteligentnih sistema možete obaviti putem forme za prijavu.

Prijava za polaganje je obavezna za sve studente koji nameravaju da izađu na II kolokvijum. Rok za prijavu je 06.01.2017.

Ukoliko se student prijavi za kolokvijum, a naknadno utvrdi da nije u mogućnosti da izadje na kolokvijum, OBAVEZAN je da to javi nekom od predmetnih nastavnika.

NAPOMENA: Na drugi kolokvijum se mogu prijaviti samo studenti koji su na I kolokvijumu ostvarili najmanje 20 poena (od mogućih 50).