Rezultati ispita iz Inteligentnih sistema u julskom roku

Rezultate ispita is Inteligentnih sistema, rađenog u julskom ispitnom roku, možete pogledati ovde.

Uvid u radove će biti održan u petak 12.07.2019. u 14h prema sledećem rasporedu:

  • Za zadatak iz R-a:
    • Studenti koji su polagali u sali 005 ili 006, zadatak Linearna regresija, u kabinetu C302 u 15h kod prof. Vladana Devedžića;
    • Studenti koji su polagali u sali 005, 006 ili 020, zadatak Klasterovanje, u kabinetu C302 u 15h kod prof. Dragana Djurića;
    • Studenti koji su polagali u sali 004 ili 020, zadatak Linearna regresija, ili su polagali u sali 004, zadatak Klasterovanje, u 15h u kabinetu 305 kod Nikole Milikića;
  • Za zadatak iz Neuronskih mreža u kabinetu 305 u 15h kod prof. Zorana Ševarca;
  • Za zadatak iz Ekspertnih sistema u kabinetu 305 u 14h kod prof. Bojana Tomića.

Upis ocene u indeks je moguć odmah nakon obavljenog uvida u radove.