Rok za završetak seminarskog rada za upis ocene u junskom ispitnom roku

Studenti koji planiraju da ocenu dobijenu na seminarskom radu iz Inteligentnih sistema upišu u junskom ispitnom roku potrebno je da kompletiraju seminarski rad (uključujući dokumentaciju) najkasnije do 10.07.2015. Nakon tog datuma ispitni spiskovi će biti zakljčani.