Prijava za slušanje nastave na engleskom jeziku

Prijava za slušanje nastave iz predmeta Programiranje 2 na engleskom jeziku je moguće obaviti na vežbama u sredu i četvrtak (04.10. i 05.10.), kao i na predavanjima u četvrtak (05.10.). Potrebno je da studenti koji ne budu prisustvovali tim terminima vežbi i predavanja jave nekom od kolega da ih prijave za slušanje ili se prijave putem mejla na nikola.milikic@fon.bg.ac.rs do petka 06.10.2017.

Dodatak (10.10.2017.): Naknadne prijave za slušanje nastave na engleskom jeziku se mogu obaviti u kancelariji 108, kod Bojane Ivanovic.