Rezultati ispita iz inteligentnih sistema u februarskom roku 2018.

Rezultati ispita iz Inteligentnih sistema održanog 10.2.2018. se mogu videti ovde

Uvid u radove će se obaviti u ponedeljak 19.2. u 11 časova i to u kabinetima C302 (1. zadatak – R) i 305 (2. zadatak – neuronske mreže i ekspertni sistemi).

Sve ocene će biti zavedene u studentske naloge. Upis ocene u indeks, koji nije obavezan, je moguće obaviti tokom letnjeg semestra u terminu konsultacija kod nastavnika sa predmeta.