Laboratorija za veštačku inteligenciju Posts

Info Osnovne studije Programiranje 3

Info Inteligentni sistemi Osnovne studije

Info Inteligentni sistemi Osnovne studije

Info Osnovne studije Programiranje 2

Info Inteligentni sistemi Osnovne studije Programiranje 2

Info Inteligentni sistemi Osnovne studije

Info Osnovne studije Programiranje 2

Ispit iz Programiranja 3 u julskom ispitnom roku održaće se u terminu ispita iz Programiranja 2, odnosno, u sredu, 15.07.2020. sa početkom u 10h (RC 006)

Info Osnovne studije Programiranje 3

Objavljeni su rezultati ispita iz Programiranja 2, održanog u junskom ispitnom roku i objedinjeni sa poenima iz predispitnih obaveza. Rezultati sa predlozima ocena su dostupni ovde: http://ai.fon.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2020/07/P2Poeni.pdf Uvid u radove će…

Info Osnovne studije Programiranje 2

Info Inteligentni sistemi Osnovne studije