Laboratorija za veštačku inteligenciju Posts

Inteligentni sistemi

Info Inteligentni sistemi Osnovne studije Programiranje 2

U ponedeljak 08.05.2017., konsultacije kod Bojana Tomića se neće održati u uobičajenom terminu (10 – 12h), već će biti održane u terminu od 13h do 15h

Info

Info Inteligentni sistemi Osnovne studije Programiranje 2

Inteligentni sistemi

Info Inteligentni sistemi Osnovne studije Programiranje 2

Inteligentni sistemi

Rezultati ponovljenog kvalifikacionog testa iz predmeta Inteligentni sistemi, održanog 14.02.2017., mogu se preuzeti sa ovog linka. Uvid u radove biće održan u petak, 17.02.2017., u 12h, kabinet 305.

Inteligentni sistemi

Programiranje 2

Inteligentni sistemi