Laboratorija za veštačku inteligenciju Posts

Info Osnovne studije Programiranje 2

Info Inteligentni sistemi Osnovne studije

Ispit iz Programiranja 3 u februarskom ispitnom roku održaće se u terminu ispita iz Inteligentih sistema, odnosno, u petak, 31.01.2020. sa početkom u 10h (sala 111).

Info Osnovne studije Programiranje 3

Objavljeni su rezultati ispita iz Programiranja 2, održanog u januarskom ispitnom roku i objedinjeni sa poenima iz predispitnih obaveza. Rezultati sa predlozima ocena su dostupni ovde: http://ai.fon.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2020/01/P2-evidencija-poena-januar-2020-1.pdf Napomena: Dodati su poeni…

Info Osnovne studije Programiranje 2

Info Osnovne studije Programiranje 3

Info Inteligentni sistemi Osnovne studije

Info Osnovne studije Programiranje 3

Info Osnovne studije Programiranje 3

Info Osnovne studije Programiranje 2

Info Osnovne studije Programiranje 3