Laboratorija za veštačku inteligenciju Posts

Svi materijali sa časa za predmet Ekspertni sistemi za školsku godinu 2022/23 se mogu naći na Teams-u, u okviru tima Ekspertni sistemi 2022/23.

Ekspertni sistemi Info Master studije

Info Inteligentni sistemi Osnovne studije

Info Inteligentni sistemi Osnovne studije

Info Osnovne studije Programiranje 3

Info Osnovne studije Programiranje 2

Info Osnovne studije Programiranje 2

Info Osnovne studije Programiranje 2

Info Osnovne studije Programiranje 2

Info Inteligentni sistemi Osnovne studije

Info Osnovne studije Programiranje 2