Laboratorija za veštačku inteligenciju Posts

Inteligentni sistemi

Info Osnovne studije Programiranje 2

Info Osnovne studije Programiranje 3

Info Osnovne studije Programiranje 2

Info Osnovne studije Programiranje 3

Info Programiranje 2

Info Osnovne studije Programiranje 2

Rezultati su ovde. Uvid: utorak, 24.09.2019, 10:30, soba C302.

Info Osnovne studije Programiranje 3

Rezultate ispita iz Programiranja 2 (Principa programiranja) održanog 22.9.2019. možete pogledati ovde: Uvid u radove će biti održan u utorak 24.9.2019. u 10h u kabinetu 305

Info Osnovne studije Programiranje 2

Inteligentni sistemi