Inteligentni sistemi

Nastavnici

Vladan Devedžić

redovni profesor

Email: devedzic@fon.rs
Homepage: http://devedzic.fon.bg.ac.rs/
Konsultacije: Pogledati ovde
Kabinet: C302

Jelena Jovanović

redovni profesor

Email: jelena.jovanovic@fon.bg.ac.rs
Homepage: http://jelenajovanovic.net/
Konsultacije: petak, 12-14h
Kabinet: C302 ili 305

Dragan Đurić

redovni profesor

Email: djuric.dragan@fon.bg.ac.rs
Homepage: http://dragan.rocks/
Konsultacije: fleksibilan termin, uz najavu putem e-maila
Kabinet: 305

Zoran Ševarac

vanredni profesor

Email: sevarac@gmail.com
Homepage: http://www.zoransevarac.com
Konsultacije: petak 16-18h (najavite se mailom za preziciranje termina)
Kabinet: 305

Bojan Tomić

vanredni profesor

Email: bojan.tomic@fon.bg.ac.rs
Homepage: http://goodoldai.org/bojan_tomic
Konsultacije: Ponedeljak od 10 do 12h
Kabinet: 305