Inteligentni sistemi

Primeri zadataka sa ispita i kolokvijuma