Inteligentni sistemi

Primeri zadataka sa ispita i kolokvijuma

Na ovoj stranici se nalaze primeri zadataka sa kolokvijuma kao i ispitnih zadatka iz svake od tri oblasti. Napomena: ovo su samo primeri, na kolokvijumu i ispitu mogu doći zadaci sa drugačijom strukturom ili zahtevima.