Inteligentni sistemi

O predmetu

Načini polaganja ispita i ocenjivanje (važi od školske 2017/18)

Na ispitu postoji sistem bodovanja prema kojem se određuju ocene. Prema ovom sistemu, raspodela poena  i ocena je sledeća:

Poeni Ocena
ispod 51 5
51 – 60 6
61 – 70 7
71 – 80 8
81 – 90 9
91 – 100 10

Ispit se može položiti na dva načina:

1. Preko kolokvijuma

Postoje dva kolokvijuma iz ovog predmeta koji se održavaju u okviru prve, odnosno druge kolokvijumske nedelje. Kolokvijumi se rade u računskim salama i traju 1 sat. Tokom trajanja kolokvijuma dozvoljeno je korišćenje jedino materijala koji su okačeni na ovoj stranici u sekciji Materijali za ispit. Nije dozvoljeno korišćenje Interneta (biće isključena Internet konekcija), kao ni bilo koji drugih materijala. Projekti koji se ne kompajliraju, odnosno nisu sintaksno ispravni, se ne pregledaju. Kod koji je stavljen pod komentare (bilo zbog toga što ne može da se kompajlira, bilo zbog toga što nije dovršen) biće ignorisan tj. neće biti pregledan.

Oba kolokvijuma nose po 50 poena i na svakom kolokvijumu neophodno je osvojiti najmanje 20 poena da bi se ocena sa kolokvijuma važila. Odnosno, da bi se student kvalifikovao za drugi kolokvijum, potrebno je da ostvari najmanje 20 poena na prvom kolokvijumu.

Za prvi kolokvijum dolazi jedan zadatak iz R-a i to iz oblasti koje su rađene u toku prvih 7 nedelja nastave.

Za drugi kolokvijum dolazi jedan zadatak koji može da bude:

  1. Iz neuronskih mreža (Neuroph, programerski zadatak, Java kod, bez korišćenja Neuroph studija)
  2. ILI iz ekspertnih sistema (Drools zadatak).

2. Preko ispita

Ispit se polaže na sličan način kao i kolokvijum. Ispit traje 2 sata. Tokom trajanja ispita dozvoljeno je korišćenje jedino materijala koji su okačeni na ovoj stranici u sekciji Materijali za ispit. Nije dozvoljeno korišćenje Interneta (biće isključena Internet konekcija), kao ni bilo koji drugih materijala. Projekti koji se ne kompajliraju, odnosno nisu sintaksno ispravni, se ne pregledaju. Kod koji je stavljen pod komentare (bilo zbog toga što ne može da se kompajlira, bilo zbog toga što nije dovršen) biće ignorisan tj. neće biti pregledan. Ispit nosi maksimalno 100 poena i neophodno je najmanje 51 poen za prolaz.

Za ispit se dobijaju dva zadatka od koji svaki nosi po 50 poena. Prvi zadatak je iz R-a (sve oblasti dolaze u obzir osim oblasti text mining). Drugi zadatak je ili iz neuronskih mreža (Neuroph, programerski zadatak, Java kod, bez korišćenja Neuroph studija) ili je iz ekspertnih sistema (Drools zadatak). Na svakom od zadataka potrebno je ostvariti najmanje 20 poena.

I na kolokvijumu i na ispitu je strogo zabranjeno odnošenje teksta zadatka sa sobom. Kao posledicu, to povlači diskvalifikaciju studenta na datom kolokvijumu/ispitu i podnošenje disciplinske prijave.

Materijali za ispit

Jedino materijali postavljeni u ovoj sekciji su dozvoljeni na kolokvijumu i ispitu. Ovi materijali će biti raspoloživi (u elektronskom obliku) na računarima na kojima se polaže kolokvijum / ispit.

Primeri ispitnih zadataka se nalaze na posebnoj stranici.