Programiranje 1 (stari naziv Programiranje 2)

Nastava na engleskom jeziku

Fakultet organizacionih nauka organizuje nastavu na engleskom jeziku za određene predmete na studijskom programu osnovnih studija Informacioni sistemi i tehnologije. Laboratorija za veštačku inteligenciju učestvuje u izvođenju nastave na engleskom jeziku za sve predmete koje pokriva.

Nastava se izvodi na isti način kao i na srpskom jeziku (predavanja i vežbe se održavaju u odgovarajućim terminima u salama za nastavu ili računskim salama), s tim što predavači govore na engleskom jeziku i materijali koji se koriste tokom nastave su na engleskom jeziku. U ovoj nastavi se ne ocenjuje znanje engleskog jezika studenta i poželjno je da student ima makar srednji nivo korišćenja engleskog jezika.

Polaganje ispita se vrši ili na srpskom jeziku ili na engleskom jeziku, zajedno sa ostalim studentima koji pohađaju redovnu nastavu na srpskom jeziku.

Ukoliko student prisustvuje nastavi na najmanje 80% časova na predmetu koji se izvodi na engleskom jeziku (vodi se evidencija pristustva), na kraju semestra će dobiti od strane Fakulteta organizacionih nauka zvaničnu potvrdu da je odslušao nastavu na engleskom jeziku iz datog predmeta.

Ideja ovakvog izvođenja nastave je da se studenti upoznaju sa relevantnim konceptima datog predmeta na engleskom jeziku. Većina materijala za učenje koji su raspoloživi po bibliotekama, a prvenstveno na Internetu, su na engleskom jeziku i neminovnost je koristiti takve materijale za učenje tokom studija, a i nakon završenih studija.

Stav nastavnika iz ove laboratorije je da studentima može biti izuzetno značajno da ovladaju konceptima predmeta na engleskom jeziku i da će im nakon završenih studija to biti od velike pomoći tokom profesionalnog rada.