Programiranje 2

Praktikum (i rešenja zadataka)

Zvanična literatura za ispit je praktikum “Principi programiranja: praktikum sa primerima i rešenim zadacima u programskom jeziku Java“. Ovaj praktikum se može kupiti u skriptarnici na fakultetu, a naslovna strana izgleda kao na slici levo.

U pitanju je izdanje iz 2018. godine. Prethodna izdanja praktikuma (iz 2009. i 2013. godine) su dopunjena novim materijalima i značajno izmenjena.

Da biste spremili ispit, dovoljno je da provežbate primere i rešene zadatke iz ovog praktikuma, sa kolokvijuma i ispita iz prethodnih godina i da skinete i provežbate materijale sa predavanja i vežbi sa ovog sajta. Nikakva dodatna literatura nije potrebna, već samo dosta vežbanja.
Tekstovi zadataka sa kolokvijuma i ispita iz prethodnih godina se mogu naći ovde: