Programiranje 1 (stari naziv Programiranje 2)

Zadaci za pripremanje kolokvijuma i ispita i praktikum

ZADACI ZA PRIPREMANJE KOLOKVIJUMA

Pre preuzimanja materijala sa ove stranice, pročitajte uputstvo za preuzimanje i korišćenje materijala.

Zadaci za pripremu kolokvijuma (sadrže i zadatke za ispravku koda):

ZADACI ZA PRIPREMANJE ISPITA

Zadaci za pripremu ispita (nekada i kolokvijuma 2, sadrže i zadatke za ispravku koda):

PRAKTIKUM

Zvanična literatura za ispit je praktikum “Principi programiranja: praktikum sa primerima i rešenim zadacima u programskom jeziku Java“. Ovaj praktikum se može kupiti u skriptarnici na fakultetu, a naslovna strana izgleda kao na slici.

U pitanju je izdanje iz 2022. godine. Prethodna izdanja praktikuma (iz 2009., 2013. i 2018. godine) su dopunjena novim materijalima i značajno izmenjena. Dodatno, od ove školske godine uvodi se mogućnost rada sa datumima preko klase LocalDateTime (uporedo sa klasom GregorianClandar), dok će od naredne školske godine biti moguće raditi samo preko klase LocalDateTime. Poglavlje praktikuma sa novim materijalima za korišćenje LocalDateTime klase se trenutno može preuzeti samo u elektronskom formatu odavde:  Principi programiranja – Poglavlje 6 LocalDateTime

Da biste spremili ispit, potrebno je da:
  • provežbate primere i rešene zadatke iz ovog praktikuma
  • da preuzmete i provežbate zadatke za pripremu kolokvijuma i ispita sa ovog sajta (linkovi su dati na ovoj strani)
  • preuzmete i provežbate materijale sa predavanja i materijale sa vežbi sa ovog sajta

Nikakva dodatna literatura nije potrebna, već samo dosta vežbanja.

 
Rešenja starih zadataka iz izdanja praktikuma 2013. godine  se mogu naći na ovom linku (počev od školske 2018/19 godine,  ovi zadaci se smatraju zastarelim i zamenjeni su novijim – zbog promene načina polaganja ispita).