Programiranje 2

Praktikum (i rešenja zadataka)

Zvanična literatura za ispit je praktikum “Principi programiranja: praktikum sa primerima i rešenim zadacima u programskom jeziku Java“. Ovaj praktikum se može kupiti u skriptarnici na fakultetu, a naslovna strana izgleda kao na slici.

U pitanju je izdanje iz 2018. godine. Prethodna izdanja praktikuma (iz 2009. i 2013. godine) su dopunjena novim materijalima i značajno izmenjena.

Da biste spremili ispit, potrebno je da:
  • provežbate primere i rešene zadatke iz ovog praktikuma
  • da preuzmete i provežbate zadatke za pripremu kolokvijuma i ispita sa ovog sajta (linkovi su dati ispod, na ovoj strani sajta)
  • preuzmete i provežbate materijale sa predavanja i materijale sa vežbi sa ovog sajta

Nikakva dodatna literatura nije potrebna, već samo dosta vežbanja.

Pre preuzimanja materijala sa ove stranice, pročitajte uputstvo za preuzimanje i korišćenje materijala.

Zadaci za pripremu prvog kolokvijuma (sadrže i zadatke za ispravku koda):
Zadaci za pripremu drugog kolokvijuma (sadrže i zadatke za ispravku koda):
Zadaci za pripremu ispita (sadrže i zadatke za ispravku koda):
Rešenja starih zadataka iz izdanja praktikuma 2013. godine  se mogu naći na ovom linku (počev od školske 2018/19 godine,  ovi zadaci se smatraju zastarelim i zamenjeni su novijim – zbog promene načina polaganja ispita).